mgr Monika Wadiak
Nauczycielka

Nauczycielka, wychowawca grupy dzieci 5-letnich „Słoneczka”