Plan dnia

530 – 830  powitanie dzieci w przedszkolu, zabawy ruchowe, ćwiczenia logopedyczne, praca indywidualna, zabiegi higieniczne
830 – 900 śniadanie
900 – 1030 –  zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy dydaktyczne i ruchowe

Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;
 • pomagają w czynnościach porządkowych;
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych,werbalnych;
 • znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
 • uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
 • uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania oraz działania innych;
 • poznają zasady bezpiecznej zabawy oraz bezpiecznego korzystania z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów.

1030 – 1130 – dowolna działalność dzieci, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;
 • poznają i utrwalają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
 • aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;

1130 – 1200 –  obiad
1200 – 1330– odpoczynek i rozchodzenie się dzieci 5-cio godzinnych do domu
W grupie młodszej jest to leżakowanie. W grupach starszych jest to krótki poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, poważnej, słuchanie bajek i opowieści.
1330 – 1400 –  podwieczorek
1400 – 1630 – zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe

Dzieci:

 • nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;
 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
 • bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym;
Skip to content