GRUPA „SŁONECZKA”

NAUCZYCIELE:
mgr Janina Kowol
mgr Monika Wadiak

Drodzy rodzice grupy „Słoneczka” ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych w przedszkolu drogą mailową będą wysyłane do Was pomysły na zabawy i zadania do wspólnego rozwiązywania z dziećmi.
Zapraszamy chętnych rodziców i dzieci do wspólnej zabawy!!!!

Drogie „Słoneczka” w tym tygodniu rozmawiać będziemy o zwiastunach lata. Znacie już wszystkie pory roku, ale należy to utrwalać dlatego odpowiecie na pytania z czym wam kojarzy się lato. Lato to czas wakacji utrwalimy wiedzę o podróżach wakacyjnych. Poznacie miejsca na które warto wybrać się na wakacje. W tym tygodniu oprócz rozbudowywania wiedzy dzieci, kształtowania umiejętności wypowiadania się na dany temat i słuchania wykonamy  pracę plastyczną. Doskonalić będziemy także umiejętność segregowania z czym dzieci radzą sobie coraz lepiej.

Celem naszych zabaw będzie:

-Kształtowanie wiedzy o porach roku. Wskazywanie charakterystycznych cech lata.

-Poznawanie smaków lata poprzez zmysły.

– Kształtowanie umiejętności kojarzenia.

-Globalne czytanie wyrazu „lato”, podział na sylaby.

-Ćwiczenie wyróżniania głoski w wyrazie.

-Tworzenie wyrazów z rozsypanki literowej.

-Utrwalanie poznanych liter w zagadkach słuchowych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie umiejętności matematycznych- segregowanie.

-Doskonalenie wiedzy o miejscach w których można spędzić wakacje.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej.

-Aktywne słuchanie tekstów literackich/oglądanie filmów.

-Rozwijanie umiejętności dłuższych wypowiedzi.

-Usprawnianie małej motoryki w zabawach sensorycznych.

-Doskonalenie umiejętności muzycznych nauka piosenki pt. „Na wycieczkę wyruszamy”.

-Interpretacja ruchowa opowiadania.

-Rozwijanie umiejętności manualnych w pracach plastycznych i technicznych. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Zamek z piasku”.

-Doskonalenie umiejętności językowych w zabawach z angielskim.