DRODZY RODZICE

DRODZY RODZICE

Od 8 czerwca 2020r. nasze przedszkole wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą. Nadal obowiązują nas wytyczne GIS związane z zapobieganiem COVID19, dlatego przedszkole będzie pracować w reżimie sanitarnym.

Beata U.

“Nauczycielka

— Beata U.